iGOM Logo

Ismét lehet pályázni homlokzat-felújításra Esztergomban

2018-07-26 14:02 Forrás: esztergom.hu

Esztergom Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete alapján, az országosan védett az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetés szerinti jellege alapján lakóházként nyilvántartott, továbbá a helyi védelem alatt álló épületek, valamint a településképi szempontból meghatározó területen található, de egyedi védelem alatt nem álló épületek külső homlokzat felújításnak támogatására 2019. évi kezdéssel pályázatot ír ki

A támogatás mértéke:

országosan védett az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetés szerinti jellege alapján lakóházként nyilvántartott, továbbá a helyi védelem alatt álló épületek esetén a homlokzat felújítási költségeinek maximum 50%-a mely összeg vissza nem térítendő támogatás;
településképi szempontból meghatározó területen található, de egyedi védelem alatt nem álló épületek esetén a homlokzat felújítási költségeinek maximum 50%-a, mely összeg 50%-a vissza nem térítendő támogatás, 50%-a visszatérítendő támogatás;
a rendelet alapján a Városfejlesztési Bizottság a fenti aránytól indokolt esetben eltérhet. 

A támogatott kivitelezési munkák köre

Védett épületek külső és az ezzel összefüggő belső felújításának tervezésére, helyreállítására (homlokzatfelújítással összefüggő szerkezetépítési munkákat is beleértve), felújítására, korszerűsítésére (utólagos víz-, és hőszigetelés), a külső homlokzat meghatározó elemeinek (tagozat, párkány, horizontális és vertikális ritmus, lábazat, nyílászárók, szín, tetőforma, héjalás) leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának költségei

 

A támogatás feltételei:

a támogatás utófinanszírozású, tehát a pályázónak az 50%-os önerő vállalása mellett a munkálatok lezárásáig és azok igazolásáig a teljes bekerülési költséget állnia kell;
a támogatás kifizetése a támogatott munkák szakszerű befejezésekor, azok számlákkal való igazolása után lehetséges;
támogatás nem adható kötelezéssel elrendelt felújítás esetén.

A pályázatnak tartalmaznia kell: (1 pld nyomtatott, és 1 pld CD digitális formátumban)

a kitöltött pályázati űrlapot, amely a főépítészi kabineten kérhető, vagy a www.esztergom.hu főoldaláról letölthető;
a megvalósítani tervezett felújítás engedélyes szintű tervét, költségvetését (exell formátumban) és ha jogszabály előírja, akkor a jogerős építési engedélyét, egyéb esetben az illetékes szerv hozzájárulását;
az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) névsorát, írásos nyilatkozatukat, hogy a felújítás rájuk eső költségeit vállalják, és a pályázott összeget megelőlegezik (társasház esetében a homlokzat felújítás támogatásáról szóló közgyűlési határozat, valamint igazolás az elkülönített felújítási alapról, vagy a tulajdonosok egyszeri felújítási önrész befizetéséről);
a kivitelezés ütemezését;
nyilatkozatot a meghatározott nagyságú önrész vállalásáról (társasház esetén közgyűlési határozat).

A pályázat benyújtása: 

A pályázatokat 2018. szeptember 30-ig lehet benyújtani a főépítészhez.         

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat 2019. április végéig a Városfejlesztési Bizottság bírálja el a Képviselő-testület által biztosított 2019. évi keret terhére. Az elnyert támogatás mértékéről a pályázók írásban értesülnek. Nyertes pályázat esetén az érintettekkel a polgármester megállapodást ír alá.

Egyéb tudnivalók:

A támogatás felmondása írásbeli bejelentés alapján történhet. Ha a támogatott az építkezést a megállapodásban vállalt határidőre nem tudja befejezni, írásban kérheti a támogatási összeg következő évi felhasználását. Kérelem csak egyszer adható be.

Részletes információ:

A pályázattal kapcsolatos információ a http://www.esztergom.hu/index.php/main/page/palyazatok elérhetőségen található (Esztergom Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete).

2018. június 30.                                                                                                       Eck András s.k.

Városfejlesztési Bizottság elnöke

Letölthető anyagok:

- Pályázati kiírás
- Pályázati űrlap

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Átadták az Adalbert Hotel Szent Tamásról elnevezett új szárnyát

Esztergomban hétfőn átadták az Adalbert Hotel Szent Tamásról elnevezett új szárnyát: a…

Itt az új esztergomi adóbeszedési bankszámlaszámok!

2020. szeptember 1-től új adóbeszedési bankszámlaszámokat kell használni Esztergom…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu