iGOM Logo

Jóska bácsi, Isten fizesse!

2018-07-18 16:18

Tegnap, július 17-én, délután került sor a Belvárosi Temetőben, Tamás József, csíkszeredai születésű építész, a madéfalvi Siculicidium emlékmű tervezője síremlékén elhelyezett bronz domborműnek az ünnepélyes felavatására.

Az eseményre városunkba érkezett Csíkszereda polgármestere Ráduly Róbert Kálmán, továbbá az építész síremlékének megmentését elindító folyamat elindítója és „motorja” Salamon János, Madéfalva egykori polgármestere, aki egyben a Turul 1764 Egyesület alapítója, Szabó Donát a másik alapító, és olyan bukovinai székelyek leszármazottjai, akik jelenleg országunkban, elsősorban Tolnában, Bonyhádon élnek.

Az ünnepségen Esztergom Város Önkormányzatát Romanek Etelka polgármester és Bánhidy László alpolgármester képviselte.  Jelen volt még az Esztergom Barátainak Egyesületének több tagja és elnöke, Koditek Pál, aki az ünnepélyes avatás moderátorának szerepét is betöltötte, lovag dr. Bárdos István a Szent György Lovagrend egyik elöljárója, az esztergomi képzőművészek nevében Tóth Béláné. Az ünnepségen ott volt Tamás József Esztergomban élő késői rokona is, Rátkai Péter, a ferences gimnázium tanára. (A tanár úr dédapja testvére volt Tamás Józsefnek.) A polgármesterek és dr. Bárdos István beszédeit követően Salamon János és Koditek Pál leleplezték Tamás József bronz arcképét, a megjelentek pedig elhelyezték a kegyelet és megemlékezés koszorúit. A bukovinai székely népviseletbe öltözött vendégek népdalokkal színesítették az ünnepséget, végül Lesták Zoltán, a Szent Péter és Pál Plébánia diakónusa megáldotta és megszentelte Jóska bácsi, ahogy a székelyek nevezik, síremlékét.

Az ünnepség végén városunk nevében és elismerésének jeléül Romanek Etelka emléklapot adott át Ráduly Róbert Kálmánnak, Salamon Jánosnak és dr.Bárdos Istvánnak.

A Tamás József arcmását ábrázoló bronz dombormű az építész 150. születésének évfordulóján, még idén februárban került kihelyezésre, ám az ünnepélyes avatásra a síremlék és környékének rendbetételét követően, azt az építész halálának napjához igazítva (1931. július 19.) került sor.

A dombormű két példányban készült el és a tervek szerint a második bronz arckép augusztus elején a csíkszeredai szülői ház helyén álló Nagy István Művészeti Középiskola falára kerül majd fel. 

A két dombormű gipszmintáját Bara Barnabás szobrászművész, az iskola tanára alkotta meg a Tamás Józsefről fellelt utolsó hivatalos fotó, a Személyi Utazási Igazolványhoz mellékelt fénykép alapján, amely a halála előtt 1931. június végén készült. A gipsznyomatok alapján a bronz domborműveket Demeter Péter öntőmester készítette el.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum