iGOM Logo

Botrányos zárszámadás

2018-06-10 18:57

Botrányos körülmények között, csak a törvényes határidő után sikerült a testületnek elfogadnia a 2017. évi zárszámadási rendeletet. A képviselők olyan dokumentumokat kaptak kézhez, amelyben minden benne volt. Kivéve a lényeg.

A zárszámadási rendelet elfogadásának végső határideje az idei évben május 31. napja volt. Esztergom városának működésére jellemző módon, természetesen az ezzel foglalkozó testületi ülést is pontosan erre a határnapra hívták össze. A képviselők így mintegy időcsapdába kerültek, ugyanis az elfogadott zárszámadás a feltétele annak, hogy az állami költségvetésből bármiféle normatív támogatás érkezzen a város számlájára. Ha nincs zárszámadás, nincs költségvetési hozzájárulás a város működéséhez.

Az elfogadást azonban ellehetetlenítette az az aprócska hiba, hogy a képviselők számára olyan anyagot küldtek meg, amelyből több mint 10 oldal hiányzott. Az érintett dokumentum a könyvvizsgáló jelentése volt. Ez a dokumentum az, amellyel alá lehet támasztani a zárszámadás számait, adatait. A könyvvizsgáló feladata, hogy véleményezze: a Polgármesteri Hivatal által a képviselők elé terjesztett pénzügyi és vagyoni helyzetről készített beszámoló és zárszámadás valós, megbízható képet nyújt-e. A május 31-i ülésre kiküldött előterjesztés alapján a képviselőkben jogos aggályok merültek fel a város valódi vagyoni helyzetét illetően, leginkább amiatt, hogy a könyvvizsgálói véleményt a polgármester megcsonkítva küldte ki a képviselőknek.

Egészen pontosan az történt, hogy a Polgármesteri Hivatal által összeállított, zárszámadás mellékleteként kiküldött 87 oldalnyi terjedelmű, táblázatokkal telizsúfolt dokumentum 71-72 oldalán volt becsempészve a könyvvizsgáló mindössze két oldalas jelentése. Az is furcsa, hogy miért zsúfolnak egyetlen dokumentumba bele különálló – eltérő oldalszámozású – anyagokat, melyeknek egyébként a szerzője is eltérő. Az intézmények gazdálkodásáról készült (szokásos fénymásolási trükkel nehezen olvashatóvá tett) táblázatokat a Pénzügyi Osztály készíti, a könyvvizsgálói jelentést viszont a könyvvizsgáló. Az egyetlen dokumentumba beszerkesztett, zavaros oldalszámozású dokumentum olvasásakor egycsapásra nem derült ki, hogy a beillesztett (vagy inkább eldugott?) könyvvizsgálói jelentés valójában nem két oldalból kellene, hogy álljon, hanem 16 oldalból. Az első és utolsó oldal közötti terjedelem – valamilyen okból – kimaradt a május 31-i előterjesztésből.

A képviselőknek kiküldött megcsonkított könyvvizsgálói véleményből mindössze annyi derült ki, hogy a könyvvizsgáló korlátozott véleményt adott ki, de a hiba mibenléte nem derült ki semmiből.

Az 1. oldal után egyből a 16. következett


Hogy mi volt ebben az eltitkolni próbát 14 oldalban?

Egy "aprócska" 7,3 milliárd forintos kis hiba. Ugyanis ahogy a könyvvizsgáló írja a korlátozó vélemény egyik indokaként:

A 2017. évi főkönyvi könyvelés adatai és a Kincstár felé elküldött ingatlan kataszteri statisztika adatai kerültek összehasonlításra. Az ingatlan kataszteri nyilvántartás nem volt naprakész.

Kincstár felé elküldött statisztikai jelentéshez képest összességében 7 307 454 E Ft-tal több az Önkormányzat és intézmények könyvekben kimutatott vagyona.

Mit jelent ez? A könyvvizsgáló lényegében nem mondott véleményt a város (a beszámoló szerint 45-50 milliárdos) vagyoni helyzetéről, amiatt, hogy az Államkincstár felé megküldött kataszteri kimutatás szerint az ingatlanvagyon értéke 7,3 milliárd forinttal kevesebb a számviteli kimutatások szerint vagyonértéknél. A könyvvizsgáló abban nem foglalt állást, hogy melyik kimutatás hibás: a kataszteri adat vagy a számviteli kimutatás, esetleg mindkettő. Ebből adódóan nem tudni, mennyit ér a város ingatlanvagyona. Teljeskörűen tehát a könyvvizsgáló nem tudott megnyugtatóan állást foglalni a mérleg egészéről, ezért korlátozott véleményt adott ki.

Idézzük a napvilágra került jelentés szövegét:

Az összevont (konszolidált) beszámoló a következő, „korlátozott vélemény” szakaszban leírtak lehetséges hatásait kivéve megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről (…) A korlátozott vélemény: Az ingatlan vagyonra vonatkozóan a számviteli nyilvántartás és a kataszteri statisztikában kimutatott összeg között jelentős összegű eltérés volt…

Gondoljuk el, mekkora összegre rúg vajon a 7,3 milliárdos eltérés „lehetséges hatása”? Megbízható-e a vagyonról közölt kimutatás?

Valószínűleg a könyvvizsgáló számára is komoly dilemmát jelenthetett ez a kérdés, tekintve, hogy a jelentés végső verziója, nagyon késői dátumot tartalmaz. A jelentést május 23-án érkeztette a hivatal, az előterjesztés szerint, miközben a zárszámadás elfogadásának határideje május 31. (Az is kérdés, hogy miképpen tárgyalhatta volna a május 22-re összehívott pénzügyi bizottság a zárszámadást, ha annak egyik fontos kiegészítő dokumentuma csak 23-án jött meg.)

Ugye milyen apróságok maradtak csak ki a képviselőknek megküldött előterjesztésből?

Amúgy június 7-én a testület végül elfogadta – korlátozással – a zárszámadást, addigra már nagy nehezen megkapták a teljes könyvvizsgálói jelentést. Ugyanakkor számos kérdés merült fel a képviselőkben, ezért a Sasvári Viktor vezette Pénzügyi Bizottság a belsőellenőr illetve külső szakértő bevonásával vizsgálatot kezdeményezett.

A Romanek Etelka nevével fémjelzett Önkormányzat 2017-ben 1,7 milliárd forintnyi veszteséggel zárta az évet. Ennyivel maradtak el az Önkormányzat bevételei a kiadások mögött. A város 2017. december 31-én mintegy 3,7 milliárd forint fel nem használt pénzösszeggel rendelkezett, úgy, hogy a településünk a mindenki által jól ismert borzasztó állapotban vegetál.

Mindezek ellenére a hivatal működéséért felelős jegyző és a pénzügyi osztályvezető is a mai napig a helyén maradhatott. Tudvalevően a Hivatal „szárnyaszegetten” működik. A hónapokkal ezelőtt kéztörést szenvedett polgármestert névlegesen jó ideje már az alpolgármester helyettesíti. A titkolózó, a képviselőket félretájékoztató hivatali vezetést ostorozó képviselői kérdésekre az alpolgármester az alábbiakat válaszolta a május 31-i testületi ülésen:

Csak jelezni szeretném a város közvéleményével, hogy amikor egy előterjesztés elindul, én vagyok azt hiszem a hatodik aláíró. Na most kérem, azt higgyék el, hogy óriási gáz lenne, hogy ha én ennyi emberben nem bíznék. (…) Visszautasítom még a feltételezését is annak, hogy ebben a házban van olyan, aki félre akarja vezetni a képviselőket, vagy a város vezetését. Én ennek semmi jelét eddig nem tapasztaltam. El tudom képzelni, hogy vannak események, amik lassabban haladnak. El tudom képzelni azt is, hogy lehetne gördülékenyebb és jobb megoldás. De azt, hogy valaki ebben a házban szándékosan félre akarja vezetni… akkor én azonnal lemondanék.

Jellemző ugyanakkor, hogy a Kiskunfélegyházáról importált jegyzőben az önkritikának még a szikrája sem merült fel. Az alpolgármester mondatait követően a jegyző részéről még egy bocsánatkérés sem hangzott el a rosszul kiküldött előterjesztés és alapvető információk tájékoztatásának elmaradása miatt, és csöndben maradt akkor, amikor vállalnia kellett volna mindezekért a felelősséget. Ehelyett ő egyenesen a képviselőket vádolta meg „mulasztásos törvénysértéssel” a május 31-i ülésen, amennyiben a képviselők (az egyébként súlyos hiányosságokkal terhelt) zárszámadási rendeletet nem fogadnák el.  (A képviselők a jegyző fenyegetése ellenére május 31-én nem fogadták el a zárszámadási rendelettervezetet és utasították a jegyzőt, hogy a következő ülésre pótolja az eltitkolt, ki nem küldött dokumentumokat.)

Végül a június 7-i ülésre kapták meg a képviselők a kért dokumentumokat. Szemmel láthatóan nem ment könnyen. Lényegében megint az történt, hogy a képviselőknek kellett kitalálni, hogy mi a törvényes és szabályos megoldás, mire van szükségük a döntéshez, holott elvileg a jegyző a „törvényesség őre”. Meddig mehet ez még így tovább? Egy valami tény: a jegyző esztergomi ténykedése elérte azt a szintet, ami miatt már a választókerület országgyűlési képviselője, egyben az Igazságügyi Minisztérium államtitkára is nemrégiben kritikus hangon nyilatkozott a város irányításáról.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum