iGOM Logo

Most már talán tényleg eltűnhet a Zöld ház

2017-06-01 07:16 Forrás: Városházi közlemény

Október végéig kell elbontani a Zöld-házat, új cég értékesítheti az óriásplakátokat, optimalizálták az ipari parki telkek értékesítésének módját – többek között erről döntött Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete május 30-i, rendkívüli testületi ülésén.

Az ülésről dr. Alberti Péter, Meszes Balázs, Nyíri Attila, Stámusz Andrea, Tóth Tamás és Vígh László hiányzott. Az előzetesen meghirdetett napirendi pontokhoz további egyet sürgősséggel tárgyalt a testület.

A képviselők elsőként ismételten – immár harmadik alkalommal – a Zöld ház bontásának kérdését tárgyalták, mivel a korábbi döntések műszaki tartalmának pontosítására volt szükség. A testület még tavaly novemberben döntött arról, hogy a Zöld házat – a pinceszintet megtartva - lebontatják, tavasszal azonban egy lakossági petíció miatt ismételten napirendre került a téma, a testület azonban kitartott a bontás mellett, május 31-i határidőt szabva erre. Az épületben működő televízió állomás átjátszó berendezéseit azonban előreláthatólag csak júniusban tudják áthelyezni, és időközben felmerült, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a pincerészt is el kellene bontani, megakadályozva azt, hogy az épület súlya nélkül a pincerész a felszín alatti vizek miatt „kiemelkedjen”. A képviselők elé két határozati javaslat került, az egyik – Romanek Etelka polgármester által támogatott - a Zöld Ház megmaradására, a másik pedig a teljes – pince szintet is érintő – bontásra irányult. Esztergom polgármestere hangsúlyozta, hogy a korábbi lakossági petíciót követően a májusi lakossági fórumon is megfogalmazódott az épület kulturális hasznosításának igénye az – egyelőre ismeretlen költségű - bontás helyett, ezért továbbra is a Zöld ház megmentését támogatja. A testület végül a teljes bontás mellett döntött – Romanek Etelka tiltakozó és Bánhdiy László tartózkodó voksa mellett -, 2017. október 31-i határidőt szabva meg annak kivitelezésére.  

A képviselők elfogadták az in-house céggé átminősített Zöld-Út Kft-vel kötendő végleges szerződést. Az önkormányzati feladatokat ellátó cégnek rendszeresen be kell majd számolnia a testület felé tevékenységéről, a szerződés határozott időre, 2020. februárjáig szól. A Zöld-út Kft. többek között zöldfelület-kezelést, útfenntartást, javítást végez majd Esztergomban.

A testület döntött arról, hogy a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő óriásplakátokat a legelőnyösebb ajánlatot adó Moriani Consulting Kft.-nek adja 2017. július 1-től értékesítésre. A Kft. 17.000 forint/plakát/hónap bérleti díj fejében bérli a plakáthelyeket, azzal a feltétellel, hogy a Strigonium Zrt. és Esztergom Város Önkormányzata részére havonta maximum 5-5 felületet visszabérlését biztosítja.

A képviselők tárgyalták és elfogadták a Strigonium Zrt. és leányvállalatai, valamint részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú cégek 2016. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolókat.

A testület elfogadta az Ipari Park Intézkedési tervét annak érdekében, hogy optimalizálni lehessen a rendelkezésre álló területek kihasználtságát, értékesítését. Ezzel egy időben döntöttek arról, hogy a korábban meghatározott, ipari parki területekre vonatkozó négyzetméterárakat eltörlik, és a továbbiakban minden esetben értékbecslő bevonásával határozzák meg az ingatlanok értékét, amelyeket ezt követően versenytárgyalás útján értékesítenek.

A képviselők elfogadták az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület részére biztosított támogatási összeg felhasználását. Az önkormányzat összesen 20 millió forinttal támogatja az egyesület tevékenységét, illetve elfogadták a korábban benyújtott, szélsőséges időjárás miatt károsodott utak, ingatlanok rendbehozatalára benyújtott vis maior pályázatokhoz szükséges hiánypótlást.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Országos látogatási tilalom lépett érvénybe

Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi…

Megkezdik az életveszélyes platánok kivágását

Az érintett időszakokban kérik, hogy ne parkoljanak a Kis-Duna sétányon.

50 plexi arcpajzsot ajánlott fel egy esztergomi vállalkozás

A Grante Antenna Zrt felajánlott 50 db plexi arcpajzsot az Önkormányzatnak, amiket a…

Továbbra is tilos a Kerek-tónál tartózkodni

A Vasas H.E. egyhangú kibővített vezetőségi döntésével továbbra is fenntartja korlátozó…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu