iGOM Logo
Testületi beszámoló - 2020.01.23.

Karácsony és újév között igazgatási szünet lesz az önkormányzati hivatalban, az óvodák…

Pro Urbe Esztergom kitüntetést kapott Szekeres János

Pro Urbe Esztergom kitüntetést kapott Szekeres János - ezt Hernádi Ádám polgármester…

Esztergomi iskolaválasztó a leendő elsősöknek

Az esztergomi iskolák közös bemutatkozó/iskolaválasztó rendezvényre várják a leendő első …

Gyalogost gázolt a szlovák sofőr, bíróság elé állhat

A 30 éves férfi egy gyalogosnak okozott súlyos sérülést. Az Esztergomi Rendőrkapitányságon …

Testületi ülés beszámoló – 2017. február 27.

2017-03-02 14:00 Forrás: Városházi közlemény

Esztergom Városa tiltakozik a Párkányba tervezett újabb hulladék-feldolgozó üzem építésének tervezete ellen, egyben kéri a nemzetközi környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás megindítását. A sürgősséggel a képviselők elé terjesztett határozat elfogadását követően a testület végül megszavazta Esztergom idei költségvetését is. Az idei évi költségvetés megalkotása érdekében összehívott képviselő-testületi ülésről Juhász István, Meszes Balázs, Stámusz Andrea hiányzott.

Újabb párkányi hulladékkezelő-üzem ellen tiltakozik Esztergom

Romanek Etelka polgármester az ülés kezdetén arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az eredeti napirendi pontok mellett további egyet kíván napirendre venni. Mint kiderült, Esztergom Város Önkormányzata február 27-én nem hivatalos úton értesült arról, hogy Párkány Városában szintén az ipari parkban az 1399/210, 1399/307 és 1399/308 számú ingatlanokon egy másik műanyag hulladék felhasználási- és újrahasznosítási üzem létesítését is tervezik.
Az erre a tevékenységre vonatkozó tervekkel kapcsolatban a szlovák környezetvédelemért felelős minisztérium már a 2014. április 23-án kiadott véleményében a tevékenység megvalósítását javasolta. A kezdeti tervekhez képest a beruházó fél 2016 augusztusában közzétett tájékoztatójában két változtatást jelentett be: az egyik a befektetővel, míg a másik a berendezések típusával kapcsolatos. Eredeti beruházóként a szlovák Vašo Invest s.r.o. cég volt feltüntetve, a közzétett értesítésben feltüntetett módosítások alapján a beruházást a BRUTTO s.r.o.-val közösen valósítanák meg. A második módosítás a hulladékfeldolgozáshoz tervezett technológiára vonatkozik. Ennek értelmében a korábbi tervekben szereplő 4 darab PEC1000 típusú berendezés helyett 4 darab EUREX TD típusú berendezést kívánnak üzemeltetni. Az üzemben a tervezett műanyag-hulladék feldolgozási mennyiség évente 1800-2100 tonna PE és PP (polietilén és polipropilén) lenne, ennek során évente 1.300.000-1.600.000 liter nehéz olaj, 190.000 liter könnyű olaj, 108 000 m3 gáznemű anyag, 150 tonna szilárd anyag
(koksz) keletkezne a szlovák környezetvédelmi minisztérium honlapján található, az eredeti elképzelést módosító tanulmány szerint.
A képviselők által elfogadott határozat szerint Esztergom részletes tájékoztatást kér Párkány Városától a tervezett beruházással kapcsolatban, egyben kifejezi tiltakozását a műanyag hulladék
felhasználási- és újrahasznosítási üzem létesítése ellen, tekintettel arra, hogy Esztergom érintett, hatásviselő település. A testület mindezek mellett úgy döntött, hogy Esztergom Város Önkormányzata részt vesz a Párkány város területére (1399/210, 1399/307 és 1399/308 számú
ingatlanokra) tervezett, műanyag hulladék felhasználási- és újrahasznosítási üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásában mint ügyfél, illetve Esztergom Város Önkormányzata kezdeményezze, hogy az ügyben induljon nemzetközi hatásvizsgálati eljárás. Mindemellett a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy környezeti hatásvizsgálati eljárásában jártas szakértőt bízzon meg csakúgy, mint a másik, szintén Párkányba tervezett műanyag hulladék felhasználási- és újrahasznosítási üzem esetében.
A határozati javaslatot egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.
Romanek Etelka elmondta: a másik párkányi tervezettel kapcsolatban megtette a szükséges lépéseket. V. Németh Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára levélben tájékoztatta Esztergom Város Önkormányzatát arról, hogy 2017. február 21-én a minisztérium az illetékes főosztályán keresztül hivatalos levélben fordult a szlovák környezetvédelmi minisztérium környezeti hatásvizsgálatokkal foglalkozó főosztályvezetőjéhez. Tekintettel a Magyarország területén várható határon átterjedő környezeti hatásokra, a beruházás környezeti hatásvizsgálati eljárásában való részvételi szándékát fejezte ki a minisztérium, egyben kérték a szlovák felet, hogy küldje meg számukra az Espoo-i egyezmény szerinti úgynevezett hivatalos értesítést.
Ezzel hivatalosan elindították az Espoo-i egyezmény szerinti nemzetközi hatásvizsgálati eljárást, mely lehetőséget ad a környezeti hatástanulmány megismerésére, hazai közmeghallgatás rendezésére és szakmai konzultáció lebonyolítására, melyekre az elkövetkező hetekben, hónapokban kerülhet sor.
Romanek Etelka hozzátette: március 1-én, Párkányban rendkívüli testületi ülést tartanak a hulladék felhasználási- és újrahasznosítási üzemmel kapcsolatban, amelyen Esztergom képviseletében, meghívott vendégként Esztergom önkormányzata is képviselteti magát.

Elfogadták a 2017-es költségvetést

Második napirendi pontként az idei költségvetést tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület. A testület elé negyedik alkalommal került a 2017-es költségvetés, amelyet több bizottsági ülésen és munkaértekezleten tárgyaltak. Számos módosítás után elfogadta a testület a költségvetést, a részletes, soronkénti bontás a kihirdetést követően a www.esztergom.hu oldalon olvasható el.
A képviselők módosító javaslatairól – összesen 40 tételről - egyenként szavaztak, összesen több mint 362 millió forint került átcsoportosításra.
A 2017-es költségvetési kiadási-bevételi főösszeg 16 milliárd 667 millió forint. Felújításra (elsősorban utak, járdák, közterületek, ingatlan- és intézmény felújításokra), összesen 4,75 milliárd forint tervezett összeg szerepe a költségvetésben.
Beruházásra (többek között az új piac és a hulladék udvar kialakítása, árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok, kiviteli tervek készítése, az R11-es úttal kapcsolatos önkormányzati beruházásokra) 1,26 milliárd forint szerepel az elfogadott költségvetésben. Pályázati önrészre 290 millió forintot különített el a képviselő-testület.
Kommunikációra – újságra, televízióra, rádióra – a képviselői módosításoknak köszönhetően jóval kevesebb összeg jut, csakúgy, mint városmarketingre és a Várszínházra, valamint kulturális kiadásokra, ezekről a területekről több mint harmincmillió forintot vont el a testület az eredeti előirányzathoz képest, helyette a TDM működésére szavaztak meg mintegy 15 millió forinttal több forrást. A köztéri szobrok felújítására az eredeti összeg alig harmadát javasolták a képviselők, a Sándor palota belső engedélyezési és kiviteli tervére pedig a módosításoknak köszönhetően 2017-ben egy forint sem jut.
Az új esztergomi piac tervezésére, valamint a balatonszepezdi tábor felújítására összesen 74 millió forinttal jut kevesebb a képviselők javaslatára, műfüves pályák kezelésére- és felújítására viszont 30,48 millió forinttal több jut a módosításoknak megfelelően.
A téli útfenntartásra szánt összeget 20 millió forinttal csökkentették a képviselők, lépcsők, támfalak javítására, a Kolozsvári utcába tervezett forgalomcsillapító bordázatra, a szentgyörgymezői temető útjaira, a Becket és Lépcső utca, valamint a volt Balassa utca előtti útszakasz felújítására több jut mintegy 20 millió forinttal, a hulladékudvar kialakítására viszont 74 millió forinttal kevesebb az eredeti polgármesteri javaslathoz képest. Az Aranyeső utca felújítása idén elmarad, képviselői módosításra az eredetileg tervezett 25,14 millió forintot a Magyary utca szilárd burkolattal való ellátására csoportosították át.
A Strandfürdő uszoda felújítása a módosítások alapján viszont idén 31,7 millió forintból megtörténhet, iskolák és óvodák felújítására 171,3 millió forint helyett 239,5 millió forint jut, továbbá 15,2 millió forint forrást rendeltek a Rutin pálya helyreállítására, átépítésére is.

Bár a városháza tudósítása kivételésen nem tér ki rá, de a költségvetés csak második szavazásra ment át. A végleges verziót nem szavazta meg Romanek Etelka polgármester, Bánhidy László alpolgármester és Tordainé Vida Katalin pedig tartózkodott

További döntések

Ezt követően a testület döntött arról, hogy módosítja az Esztergomi Kegyeleti Kft.-vel még 2012-ben megkötött közszolgáltatási szerződést. A szerződésből kivételre kerül a bokrok és fák gallyazására, ültetésére vonatkozó feladatok költsége, a hulladékelszállítás költsége, valamint a közüzemi díjak megfizetésére vonatkozó rendelkezés, amelyek költségét Esztergom Város Önkormányzata vállalja át.
A képviselők végül döntöttek a Bástya-áruház helyiségeire vonatkozó bérleti szerződésekről, rendezve ezzel – a sport- és közösségi célra ingyenes használatba adott helyiségek kivételével - az áruház megvásárlásával önkormányzati tulajdonba került belvárosi ingatlanban helyiséget bérlőkkel kötendő jogviszonyt.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Egy tizenhárom éves lány hátba szúrta iskolatársát Esztergomban

Egy tizenhárom éves lány hátba szúrta két évvel idősebb iskolatársát egy esztergomi…

A Suzuki négy éve vezeti a magyarországi újautó-eladási listát

Sorozatban negyedszer végzett az első helyen a Magyar Suzuki Magyarországon 2019-ben, 25 766…

ÉLMÉNY ISMERET KREATIVITÁS ESZTERGOM

Szerezz vizes élményeket és gyarapítsd tudásodat az esztergomi Duna Múzeum Magyarországon…

Így érveltek a tűzijáték mellett álló kommentelők

Egy kis gyűjtést rendeztem a napokban a facebookon feltűnt tűzijáték mellett érvelő…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu