iGOM Logo

Testületi ülés beszámoló – 2017. február 27.

2017-03-02 14:00 Forrás: Városházi közlemény

Esztergom Városa tiltakozik a Párkányba tervezett újabb hulladék-feldolgozó üzem építésének tervezete ellen, egyben kéri a nemzetközi környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás megindítását. A sürgősséggel a képviselők elé terjesztett határozat elfogadását követően a testület végül megszavazta Esztergom idei költségvetését is. Az idei évi költségvetés megalkotása érdekében összehívott képviselő-testületi ülésről Juhász István, Meszes Balázs, Stámusz Andrea hiányzott.

Újabb párkányi hulladékkezelő-üzem ellen tiltakozik Esztergom

Romanek Etelka polgármester az ülés kezdetén arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az eredeti napirendi pontok mellett további egyet kíván napirendre venni. Mint kiderült, Esztergom Város Önkormányzata február 27-én nem hivatalos úton értesült arról, hogy Párkány Városában szintén az ipari parkban az 1399/210, 1399/307 és 1399/308 számú ingatlanokon egy másik műanyag hulladék felhasználási- és újrahasznosítási üzem létesítését is tervezik.
Az erre a tevékenységre vonatkozó tervekkel kapcsolatban a szlovák környezetvédelemért felelős minisztérium már a 2014. április 23-án kiadott véleményében a tevékenység megvalósítását javasolta. A kezdeti tervekhez képest a beruházó fél 2016 augusztusában közzétett tájékoztatójában két változtatást jelentett be: az egyik a befektetővel, míg a másik a berendezések típusával kapcsolatos. Eredeti beruházóként a szlovák Vašo Invest s.r.o. cég volt feltüntetve, a közzétett értesítésben feltüntetett módosítások alapján a beruházást a BRUTTO s.r.o.-val közösen valósítanák meg. A második módosítás a hulladékfeldolgozáshoz tervezett technológiára vonatkozik. Ennek értelmében a korábbi tervekben szereplő 4 darab PEC1000 típusú berendezés helyett 4 darab EUREX TD típusú berendezést kívánnak üzemeltetni. Az üzemben a tervezett műanyag-hulladék feldolgozási mennyiség évente 1800-2100 tonna PE és PP (polietilén és polipropilén) lenne, ennek során évente 1.300.000-1.600.000 liter nehéz olaj, 190.000 liter könnyű olaj, 108 000 m3 gáznemű anyag, 150 tonna szilárd anyag
(koksz) keletkezne a szlovák környezetvédelmi minisztérium honlapján található, az eredeti elképzelést módosító tanulmány szerint.
A képviselők által elfogadott határozat szerint Esztergom részletes tájékoztatást kér Párkány Városától a tervezett beruházással kapcsolatban, egyben kifejezi tiltakozását a műanyag hulladék
felhasználási- és újrahasznosítási üzem létesítése ellen, tekintettel arra, hogy Esztergom érintett, hatásviselő település. A testület mindezek mellett úgy döntött, hogy Esztergom Város Önkormányzata részt vesz a Párkány város területére (1399/210, 1399/307 és 1399/308 számú
ingatlanokra) tervezett, műanyag hulladék felhasználási- és újrahasznosítási üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásában mint ügyfél, illetve Esztergom Város Önkormányzata kezdeményezze, hogy az ügyben induljon nemzetközi hatásvizsgálati eljárás. Mindemellett a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy környezeti hatásvizsgálati eljárásában jártas szakértőt bízzon meg csakúgy, mint a másik, szintén Párkányba tervezett műanyag hulladék felhasználási- és újrahasznosítási üzem esetében.
A határozati javaslatot egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.
Romanek Etelka elmondta: a másik párkányi tervezettel kapcsolatban megtette a szükséges lépéseket. V. Németh Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára levélben tájékoztatta Esztergom Város Önkormányzatát arról, hogy 2017. február 21-én a minisztérium az illetékes főosztályán keresztül hivatalos levélben fordult a szlovák környezetvédelmi minisztérium környezeti hatásvizsgálatokkal foglalkozó főosztályvezetőjéhez. Tekintettel a Magyarország területén várható határon átterjedő környezeti hatásokra, a beruházás környezeti hatásvizsgálati eljárásában való részvételi szándékát fejezte ki a minisztérium, egyben kérték a szlovák felet, hogy küldje meg számukra az Espoo-i egyezmény szerinti úgynevezett hivatalos értesítést.
Ezzel hivatalosan elindították az Espoo-i egyezmény szerinti nemzetközi hatásvizsgálati eljárást, mely lehetőséget ad a környezeti hatástanulmány megismerésére, hazai közmeghallgatás rendezésére és szakmai konzultáció lebonyolítására, melyekre az elkövetkező hetekben, hónapokban kerülhet sor.
Romanek Etelka hozzátette: március 1-én, Párkányban rendkívüli testületi ülést tartanak a hulladék felhasználási- és újrahasznosítási üzemmel kapcsolatban, amelyen Esztergom képviseletében, meghívott vendégként Esztergom önkormányzata is képviselteti magát.

Elfogadták a 2017-es költségvetést

Második napirendi pontként az idei költségvetést tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület. A testület elé negyedik alkalommal került a 2017-es költségvetés, amelyet több bizottsági ülésen és munkaértekezleten tárgyaltak. Számos módosítás után elfogadta a testület a költségvetést, a részletes, soronkénti bontás a kihirdetést követően a www.esztergom.hu oldalon olvasható el.
A képviselők módosító javaslatairól – összesen 40 tételről - egyenként szavaztak, összesen több mint 362 millió forint került átcsoportosításra.
A 2017-es költségvetési kiadási-bevételi főösszeg 16 milliárd 667 millió forint. Felújításra (elsősorban utak, járdák, közterületek, ingatlan- és intézmény felújításokra), összesen 4,75 milliárd forint tervezett összeg szerepe a költségvetésben.
Beruházásra (többek között az új piac és a hulladék udvar kialakítása, árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok, kiviteli tervek készítése, az R11-es úttal kapcsolatos önkormányzati beruházásokra) 1,26 milliárd forint szerepel az elfogadott költségvetésben. Pályázati önrészre 290 millió forintot különített el a képviselő-testület.
Kommunikációra – újságra, televízióra, rádióra – a képviselői módosításoknak köszönhetően jóval kevesebb összeg jut, csakúgy, mint városmarketingre és a Várszínházra, valamint kulturális kiadásokra, ezekről a területekről több mint harmincmillió forintot vont el a testület az eredeti előirányzathoz képest, helyette a TDM működésére szavaztak meg mintegy 15 millió forinttal több forrást. A köztéri szobrok felújítására az eredeti összeg alig harmadát javasolták a képviselők, a Sándor palota belső engedélyezési és kiviteli tervére pedig a módosításoknak köszönhetően 2017-ben egy forint sem jut.
Az új esztergomi piac tervezésére, valamint a balatonszepezdi tábor felújítására összesen 74 millió forinttal jut kevesebb a képviselők javaslatára, műfüves pályák kezelésére- és felújítására viszont 30,48 millió forinttal több jut a módosításoknak megfelelően.
A téli útfenntartásra szánt összeget 20 millió forinttal csökkentették a képviselők, lépcsők, támfalak javítására, a Kolozsvári utcába tervezett forgalomcsillapító bordázatra, a szentgyörgymezői temető útjaira, a Becket és Lépcső utca, valamint a volt Balassa utca előtti útszakasz felújítására több jut mintegy 20 millió forinttal, a hulladékudvar kialakítására viszont 74 millió forinttal kevesebb az eredeti polgármesteri javaslathoz képest. Az Aranyeső utca felújítása idén elmarad, képviselői módosításra az eredetileg tervezett 25,14 millió forintot a Magyary utca szilárd burkolattal való ellátására csoportosították át.
A Strandfürdő uszoda felújítása a módosítások alapján viszont idén 31,7 millió forintból megtörténhet, iskolák és óvodák felújítására 171,3 millió forint helyett 239,5 millió forint jut, továbbá 15,2 millió forint forrást rendeltek a Rutin pálya helyreállítására, átépítésére is.

Bár a városháza tudósítása kivételésen nem tér ki rá, de a költségvetés csak második szavazásra ment át. A végleges verziót nem szavazta meg Romanek Etelka polgármester, Bánhidy László alpolgármester és Tordainé Vida Katalin pedig tartózkodott

További döntések

Ezt követően a testület döntött arról, hogy módosítja az Esztergomi Kegyeleti Kft.-vel még 2012-ben megkötött közszolgáltatási szerződést. A szerződésből kivételre kerül a bokrok és fák gallyazására, ültetésére vonatkozó feladatok költsége, a hulladékelszállítás költsége, valamint a közüzemi díjak megfizetésére vonatkozó rendelkezés, amelyek költségét Esztergom Város Önkormányzata vállalja át.
A képviselők végül döntöttek a Bástya-áruház helyiségeire vonatkozó bérleti szerződésekről, rendezve ezzel – a sport- és közösségi célra ingyenes használatba adott helyiségek kivételével - az áruház megvásárlásával önkormányzati tulajdonba került belvárosi ingatlanban helyiséget bérlőkkel kötendő jogviszonyt.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Esztergom – új autóbusz-állomás és változó regionális autóbusz-menetrend augusztus 20-ától

2020. augusztus 20-ától üzembe helyezzik az Esztergom vasútállomásnál épült új…

Tóth Vera Együtt mEgyünk - Kiskoncertek nagy borélmények – Esztergom augusztus 5.

Jövő hét szerdán felejthetetlen koncert lesz a Rózsakert belső udvarában!

Elmarad az idei Hídfutás

Ezt Szerencsés Tamás főszervező jelentette be az esemény facebook oldalán, az alábbi…

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségeiről

A legnagyobb közösségi oldalt böngészve nap mint nap találkozhatunk olyan felháborodott…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu