iGOM Logo

Az árvízvédelmi gátról értekeztek

2017-03-01 11:40 Forrás: Romanek Etelka FB

Árvízvédelmi gátrendszerről szóló operatív értekezletet tartott az önkormányzattal közösen az ÉDUVIZG vezetése február 27-én. Szép nagy gát épülne. Erről Romanek Etelka polgármester számolt be facebook oldalán.  - Íme az írás:

Az árvízvédelmi gát több, mint építészeti műtárgy

Árvízvédelmi gátrendszerről szóló operatív értekezletet tartott az önkormányzattal közösen az ÉDUVIZG vezetése február 27-én. A Bottyán-palota nagytermében megrendezett ülésen újra összesítették a felek az álláspontokat. Az értekezlet után a Nagy-Duna parti helyszínen végzett bejáráson tekintettük át a ma még csak térképvázlatokon létező árvízvédelmi gátrendszer lehetséges megoldásait.
A február 27-ei operatív árvízvédelmi gátrendszerről szóló értekezleten az ÉDUVIZIG delegáció élén ezúttal Somlyódy Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója állt, de az egyeztetésen részt vett Philipp Frigyes főépítész, Bánhidy László alpolgármester, négy képviselőtársam illetve több esztergomi lakos is.
Az értekezleten elsőként köszöntöttem a résztvevőket és röviden vázoltam a képviselő-testület erről a témáról hozott legutóbbi határozatának lényegét, mely szerint a testület meghatározta, hogy a négy szakaszra osztható esztergomi árvízvédelmi vonalon milyen típusú gátakat és milyen magassági szinteket kíván megvalósíttatni a szakemberekkel. Az értekezleten az ÉDUVIZIG, valamint az önkormányzat illetve a képviselő-testület részéről is hozzászóltak.
Philipp Frigyes, Esztergom főépítésze, aki egy helyen úgy fogalmazott: „Az árvízvédelmi gát több, mint építészeti műtárgy”, összefoglalójában többek között rámutatott, hogy a tervezett gátrendszerrel bevédeni szándékozott dunai vonal Esztergomnál „kettős arcúságot”, egyfelől a természetes közeggel való kapcsolódást, másfelől a várossal való urbanizációs kapcsolatot mutat. A főépítész arra is kitért, hogy az új gátrendszernek a négy egymástól elkülöníthető szakaszra osztható része más és más méretekkel kell megvalósulni, hiszen maga a terep is más és más paraméterekkel, képességekkel, építészeti, tulajdonosi adottságokkal bír. A vetítettképes előadáson újra megtekinthettük a sokfajta megoldásból kiválasztottakat. Ugyancsak szó esett egy szakmai cég által elkészített tanulmánytervről, melyekben már konkrét adatként jelölték meg az említett árvízvédelmi szakaszoknál a megépítendő gát alapmagasságát, illetve a szükség esetén erre felhúzandó mobilgát magasságát is.
Somlyódy Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója hozzászólásában többek között hangsúlyozta, hogy az árvízvédelem területén az elsőleges szempont a lakosság biztonsága, a megvalósítandó elképzelések nem mehetnek a biztonság rovására, ezért az új gátrendszer építésében különösen fontos a felelősség. A főigazgató arra is kitért, hogy az Esztergom által megadott paraméterek, elképzelések, igények egy kompromisszumos folyamatban tudnak az ÉDUVIZIG-gel együttműködve megvalósulni. Ez az állami árvízvédelmi beruházás annak a miniszteri rendeletnek is alá van rendelve, melyben leírják, hogy az adott építendő gátrendszer milyen ott érvényes árvízvédelmi szinthez, tehát adott az építendő rendszer tetőszintje, az az alatti megoldások szintje változtatható fix illetve mobilváltozatok szerint, mondta a főigazgató.
A további hozzászólásokban képviselői, illetve vízügyi szakmai oldalról is arról volt szó, hogy miként közelíthetők az álláspontok az városi igények, illetve a szakmai oldal részéről, illetve újra és újra előkerült a felelősség gondolata is abban a tekintetben is, hogy az új árvízvédelmi gátrendszer több száz évre előre meghatározza Esztergom és a Duna találkozását, kapcsolatát, a folyó és a város közös környezetének karakterét.

Az értekezlet után a helyszínen, a Palkovics-padtól a Mária Valéria-hídig lévő szakaszon tartott bejáráson újra rövid elemzés tárgyává tettük az ÉDUVIZIG szakembereivel a korábban kifejtett elképzeléseket, és az azokban található út-töltés-gátrendszer magassági adatokat. Látványosan érzékeltette a gátrendszer megépítésének fő problémáját az ÉDUVIZIG által megadott gátrendszer elemeinek magassági pontját jelző színnyomok összevetése. Ezt képmellékletünk mutatja minden szónál jobban, amikor az értekezlet résztvevői beálltak a szintjelekhez, melyből így kitűnt, hogy egy a képzeletbeli építmény mellé állt emberhez képest meddig ér majd az alapot jelentő földgát, a rá építendő parapetfal, avagy mellvéd és az árvíz idején mindezekre rákerülő mobilfal. Ezeket is figyelembe véve, álláspontunk tehát továbbra is az, hogy az árvízvédelmi elvárásoknak megfelelve maximálisan szem előtt kell tartani az ezer éves történelmi város, Esztergom igényeit is.

Az értekezleten hangsúlyoztam, hogy Esztergomban a Várhegy jelentős részét nemrég nyilvánították Nemzeti Emlékhellyé, így különösen fontos a biztonságon túl az esztétikai megjelenés és az, hogy ne sérüljön Esztergom és a Duna közvetlen kapcsolata, amely alapvetően határozza meg a város látképét. Ezért szorgalmazzuk a mobilgát minél nagyobb arányát az állandóan megmaradó földgáttal és betonból készülő parapet-fallal szemben.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségeiről

A legnagyobb közösségi oldalt böngészve nap mint nap találkozhatunk olyan felháborodott…

Tóth Vera Együtt mEgyünk - Kiskoncertek nagy borélmények – Esztergom augusztus 5.

Jövő hét szerdán felejthetetlen koncert lesz a Rózsakert belső udvarában!

Újra teljes a kiállítás a Művészetek terén

Hernádi Ádám polgármester magánemberként segített pótolni a megrongált tablókat, a…

Esztergom – új autóbusz-állomás és változó regionális autóbusz-menetrend augusztus 20-ától

2020. augusztus 20-ától üzembe helyezzik az Esztergom vasútállomásnál épült új…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu