iGOM Logo

Így látták ők

2017-02-15 18:42 Forrás: Városházi közlemény

Önkormányzati cég üzemelteti tovább a Strandkertet, bemutatták a területet érintő elképzeléseket, amelyek összenyitnák a kerthelyiséggel a Kis-Duna sétányt, a következő testületi ülésre halasztották az idei költségvetés elfogadását, a Párkányba tervezett hulladékanyag-égető üzemmel kapcsolatban szakbizottsági vélemény készül, amit Párkány polgármesterének juttatnak el – többek között erről döntött Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete.

Az ülésen Eck András képviselő nem tudott részt venni, távolmaradását előre jelezte. Romanek Etelka polgármester a napirend megszavazása előtt felolvasta a legutóbbi zárt ülésen hozott határozatokat, köztük a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő óriásplakát reklámhordozók bérleti szerződéséről szóló döntést A testület ez ügyben úgy döntött, - elfogadva Sasvári Viktor módosító javaslatát, - hogy a Strigonium Zrt. által 2016. december 31-ig bérbeadott reklámfelületek további bérbeadására a Képviselő-testület számára nem készült testületi előterjesztés. Mindezek ellenére a testület utólagosan jóváhagyta a Strigonium Zrt. és az Euro Publicity Kft. közötti, 2016. december 30-án kelt szerződés-módosítás 2017. január 1-től történő hatálybaléptetését. A szerződés utólagos, visszamenőleges jóváhagyását négyen utasították el (Bánhidy László, Romanek Etelka, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás), 7 képviselő azonban elfogadta (dr. Alberti Péter, Eck András, Erős Gábor, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, dr. Szerencsés Gergely István, Sztojka Lajos).

A képviselők a korábban kiküldött napirendhez képest több módosítással fogadták el a napirendet.

Romanek Etelka polgármester az ülés kezdetén tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az ülést megelőzően vette át Erős Gábortól a strandkert üzemeltetésével és a Zöldház bontásával kapcsolatos lakossági aláírásokat tartalmazó petíciót. Romanek Etelka elmondta: a Zöldház esetében a következő testületi ülésen tér vissza a testület a petícióban foglalt kérdésekre. A Strandkert azonban szerepelt a napirendi pontok között, így azzal azonnal érdemben tudott foglalkozni a képviselő-testület.

Romanek Etelka hangsúlyozta: nem született olyan döntés, ami alapján a Strandkert bezárna, ilyen szándéka nincs az önkormányzatnak, így a január 19-i ülésen arról döntött a testület, hogy tekintettel a belváros revitalizációjára – amely érinti a Strandkertet – nem köt Esztergom Város Önkormányzata öt évre szóló bérleti szerződést. A petícióban megfogalmazott kérés felolvasása előtt a területet érintő terveket Philipp Frigyes főépítész ismertette részletesen a megjelenteknek. Az ülésen elhangzott, hogy a TOP pályázat keretén belül nemrég elnyert 500 millió forintos támogatással megvalósuló Zöld Séta projekt is érinti a területet.

Hosszú vita után a képviselő-testület végül szavazott a Strandkertről, Romanek Etelka polgármester a szavazás előtt ismételten hangsúlyozta, hogy olyan döntésnek kell születnie, amely biztosítja azt, hogy a méltán népszerű helyiség idén is kinyisson. A testület végül úgy döntött, a Strandbüfé üzemeltetését saját intézményén, a Strigonium Zrt-n keresztül biztosítja, így a jövőbeni fejlesztések, beruházások egyszerűbben összehangolhatóak. A testület a döntést 10 igen szavazattal (Dr. Alberti Péter, Bánhidy László, Erős Gábor, Juhász István, Meszes Balázs, Romanek Etelka, dr. Szerencsés Gergely István, Sztojka Lajos, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás), 2 nem szavazattal (Nyíri Attila, Vígh László) és 2 tartózkodással (Sasvári Viktor, Stámusz Andrea) fogadta el.

Második napirendi pontként a testület ismét az idei költségvetést vette napirendre, miután az előző héten egy munkaértekezlet keretén belül egyeztették a korábban felmerült kérdéseket. A testület végül úgy döntött, hogy a legfontosabb bevételi és kiadási tételek már ismertek, de további kisebb módosítások még szükségesek, így a 2017. évi költségvetésről a februári rendes képviselő-testületi ülésen döntenek. A költségvetés elfogadásának későbbre halasztását 9 igen szavazattal (Dr. Alberti Péter, Erős Gábor, Juhász István, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Stámusz Andrea, dr. Szerencsés Gergely István, Sztojka Lajos, Vigh László) fogadta el a testület. Ezzel szemben 5 képviselő a döntés elhalasztása ellen szavazott, azaz a költségvetés elfogadása mellett foglalt állást (Bánhidy László, Meszes Balázs, Romanek Etelka, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás).

A képviselők döntöttek az esztergomi 18200/57 hrsz.-ú, természetben az Ipari Parkban található 6537 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséről, melyre egy érvényes ajánlat érkezett. A Neuzer Kft. 41.509.950 forintért vásárolja meg a területet. A képviselők egyhangúlag döntöttek az eladás mellett.

Szintén egyhangúlag döntöttek arról, hogy változik a 11. számú háziorvosi körzetet ellátó rendelő nyitvatartási ideje. A Béke tér 38. szám alatti rendelő új rendelési ideje:

Hétfő: 12.00 - 16.00

Kedd: 07.30 – 11.30

Szerda: 12.00 - 16.00

Csütörtök: 12.00-15.30

Péntek: 12.00-15.30

 

Bizottság vizsgálja a Párkányba tervezett hulladékégető-üzemet

A sürgősségi indítványok közül nyílt ülésen a Párkányba tervezett hulladékégető üzemmel kapcsolatos előterjesztést tárgyalta a testület. Romanek Etelka elmondta, hogy február 13-án értesült arról, hogy egy évi 20.000 tonna veszélyes anyag – autógumi- és műanyagtermékek – feldolgozását végző üzem építését tervezik Párkányban, a jelenlegi állás szerint még az idén, azaz 2017. júniusában megkezdődne az építkezés. A párkányi polgármester ezzel kapcsolatban közzétett videónyilatkozatában elmondta: az üzem napi 5-6 kamionnyi műanyag- és autógumi feldolgozását végzi. A hulladékégető a párkányi papírgyár területén valósulna meg, ami – az uralkodó széljárást ismerve – azt jelenti, hogy a dorogi veszélyesanyag-égető után újabb hasonló üzem szennyezné Esztergom és térsége levegőjét, amely már ma is az ország egyik legszennyezettebb levegőjű térségének számít. Mindez úgy épülne, hogy Esztergom Város Önkormányzatát nem tájékoztatták az itt élő több tízezer embert érintő beruházásról. A hulladékégető üzemmel kapcsolatban február 22-ig lehet észrevételt tenni, ezért polgármesteri javaslatra a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Környezetvédelmi, Közbiztonsági és Közrendi Bizottság legkésőbb február 21-ig alakítsa ki álláspontját, amit haladéktalanul megküldenek Párkány Város polgármesterének.

Tudtad?
Az anyag mellékleteként 15 db 600x400 pixeles (2017-et írunk, ahol egy mobil is simán 1920x1080-as felbontású képernyővel rendelkezik!) fotót is mellékelt a városháza.  Amelyből 4db  Romanek Etelka, dr. Endre Szabolcs, Bánhidy László szentháromságot ábrázolta, amint ülnek, néznek, lapoznak. Sajnos az olyan lényegi információkról, mint a Strand környezetének átalakítása csak a kivetítőről lefotózott képeket sikerült a városházának prezentálnia (Vajon nem tudták elkérni a főépítészől használható formában?). Ezt így kirakni tök felesleges. Szóval a lényeges fotók odafenn láthatók

 

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Esztergomot is érinti az új MAHART hajójárat

A dunakanyari körjáratához kapcsolódva két új hajójáratot indít péntektől Esztergom és…

Tóth Vera Együtt mEgyünk - Kiskoncertek nagy borélmények – Esztergom augusztus 5.

Jövő hét szerdán felejthetetlen koncert lesz a Rózsakert belső udvarában!

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségeiről

A legnagyobb közösségi oldalt böngészve nap mint nap találkozhatunk olyan felháborodott…

Kicsoda Hernádi Zsolt?- videó

Tíz nap alatt, közel 35 ezren tekintették meg azt a videót, amit a Partizán youtube csatorna…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu