iGOM Logo

Testületi beszámoló - 2020.01.23.

2020-01-24 10:23 Forrás: www.esztergom.hu

Karácsony és újév között igazgatási szünet lesz az önkormányzati hivatalban, az óvodák idén nyáron is egymást váltva tartanak zárva, a könyvtár 2020. július 20-tól 2020. augusztus 24-ig, továbbá július és augusztus hónapban szombatonként nem fogad látogatókat – többek között erről döntött az esztergomi képviselő-testület a 2020. január 23-i, munkarend szerint ülésen.

A képviselő-testület jelen lévő tagjai - az ülésen Bádi Gábor, Heckel Zoltán képviselők egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak megjelenni – egyhangúan fogadták el az előzetesen kiküldött, valamint sürgősséggel a testület elé került napirendi pontokat. A testület döntött az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a korábban felvetett képviselői kérések figyelembevételével. 

A testület 11 igen és 2 tartózkodás mellett döntött a helyi önkormányzati képviselők, a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

A képviselők elfogadták a szükséges költségvetési átcsoportosításokat, az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót, az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, továbbá döntöttek a Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény alapító okiratának módosításáról és az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról.

Év végi igazgatási szünet a Hivatalban

A testület döntött arról, hogy 2020. december 23-a és 2020. december 31-e közti időszakban zárva tart az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal. A karácsonyi időszak alatt — a 2019. évhez hasonlóan — a hivatal zárva tartása mellett a sürgős, halaszthatatlan ügyekben ügyeleti telefonszám elérhetőséget biztosítanak. 

Óvodák, bölcsőde és kulturális intézmények nyári zárva tartása

A képviselő-testület elfogadta az intézmények nyári zárva tartásáról szóló előterjesztéseket. Ez esztergomi óvodák az alábbiak szerint vannak zárva: 
1.    2020. június 29.-2020. július 10.: Esztergomi Zöld Óvoda, Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda
2.    2020. június 29.-2020. július 24.: Esztergomi Aranyhegyi Óvoda, Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda
3.    2020. július 13.-2020. augusztus 7.: Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda
4.    2020. július 27.-2020. augusztus 23.: Esztergomi Belvárosi Óvoda (Pilisszentlélek: 2020. július 13.-2020. augusztus 23.), Esztergomi Bánomi Óvoda, Esztergomi Angyalkert Óvoda, Esztergomi Kertvárosi Óvoda
5.    2020. augusztus 10.-2020. augusztus 23.: Esztergomi Zöld Óvoda, Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda

Az Aprófalva Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának idejét 2020. július 27. napjától 2020. augusztus 21. napjáig terjedő időtartamra határozta meg a képviselő-testület, ez alatt az időszak alatt egy egységben (2 csoportszoba) a bölcsőde ügyeletet biztosít. 
Az esztergomi kulturális intézmények közül a Féja Géza Közösségi Ház és a Szentgyörgymezői Olvasókör a korábbi évekhez hasonlóan nyáron is folyamatosan nyitva tartanak. A Helischer József Városi Könyvtár 2020. július 20-tól 2020. augusztus 24-ig, továbbá július és augusztus hónapban szombati napokon is zárva tart. 

Ingatlanokkal és feladatellátással kapcsolatos döntések

A testület nyílt ülésen döntött továbbá a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központtal fennálló a házi segítségnyújtás ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosításáról, az Árok u. 44. sz. alatti ingatlanok bérbeadásáról a Zöld-Út Kft. részére, a városháza nagytermének térítésmentes használatáról véradás céljára, a Baross G. u. 26. sz. alatti tetőtér értékesítéséről, valamint az Esztergomi Kegyeleti Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződésről. A sürgősségi napirendek közül a köznevelési intézmények székhelyéül szolgáló ingatlanok földhivatali rendezéséről és a Pilisszentléleki Óvoda szülő közösségének a Kultúrház használatára vonatkozó kérelméről döntöttek a képviselők, majd a zárt napirendi pontok tárgyalásával folytatták a testületi ülést. 

Szólj hozzá!

Olvastad már?

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum