iGOM Logo

Felhívás síkosságmentesítésre

2019-12-02 12:17 Forrás: www.esztergom.hu

Felhívás síkosságmentesítésre! A téliesre fordult időjárási viszonyok miatt a Zöld-Út Kft megkezdte a síkosságmentesítést, azonban a lakosságra is várnak feladatok.

A Zöld-Út három sószóró gépjárművel végzi a város útjainak síkosságmentesítését. A munkálatokban prioritást élveznek a hegyi utak, illetve a fő közlekedési útszakaszok. 
2019. december 2-án a reggeli óráktól már kézi erővel is végzik a hóeltakarítást. 
A hidak, buszmegállók és az önkormányzati járdák takarítása is folyamatban van. 

FELHÍVÁS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, parkok és fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 24/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelet 8.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(2) A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanával határos járdához tartozó vízelvezetőnek a tisztántartásáról, a hótól, jégtől való megtisztításától.

 (3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát szükség esetén közegészségügyileg veszélytelen anyaggal (kőpor, hamu, fűrészpor, homok) síkosságmentesíteni kell, és ezt szükség szerint megismételni. Síkosságmentesítésre tüzelés után visszamaradt darabos anyagot felhasználni tilos. Só felhasználása díszburkolaton tilos, egyéb járdaszakaszokon használatát lehetőleg kerülni kell. Amennyiben sóval történik a síkosságmentesítés, a só és hordozóanyag aránya legfeljebb 1:5 lehet.

(4) A szórakozó-, vendéglátó-, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt, közterületi részt a tulajdonos, üzemeltető köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztántartani, nyitás előtt, zárás után feltakarítani, télen a havat eltakarítani, a síkosságot megszüntetni.

(5) A járdától letakarított havat a nyolc méternél szélesebb közutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb közút esetén a járda két szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogosok számára megfelelő terület maradjon szabadon.

(6) A gyalogos, valamint a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni:

a)   útkereszteződésben;

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól számított nyolc méteren túl lehet csak elhelyezni);

c) kijelölt gyalogos-átkelőhely, továbbá kapubejáró elé annak teljes szélességében;

d) tömegközlekedési jármű megállójában, az úttest és a járda közé;

e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró, víznyelő, közvilágítási lámpaoszlop köré);

f)  tűzcsapok köré.

Továbbiakban a fent megnevezett rendelet 11. §-a úgy rendelkezik, hogy: 

(1) Aki

ab) ingatlana előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről jogszabály szerint nem gondoskodik,

b) a közterületi útfenntartó vagy síkosságmentesítő anyagot szétszórja, a közérdekű síkosságmentesítést zavarja,

f) az üzemeltetésében lévő szórakozó-, vendéglátó-, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakasznak, közterületi résznek a nyitva tartás ideje alatt és zárás után feltakarításáról, télen a hóeltakarításról és síkosságmentesítésről nem gondoskodik megfelelően, illetve szükség esetén megfelelő szemetesedény, hamutartó kihelyezéséréről és annak rendszeres ürítéséről nem gondoskodik,

g) a hólerakás, hóeltakarítás szabályaira vonatkozó 8. § (2) – (6) bekezdéseiben foglalt előírásokat megsérti,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg és vele szemben természetes személy esetén százezer forintig terjedő, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetőjével szemben kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.  

A fentiekre tekintettel tisztelettel kérem, hogy az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének ide vonatkozó rendeletében előírtaknak tegyen eleget, azaz az ingatlanával határos járda síkosságmentesítéséről gondoskodni szíveskedjen.

 

Együttműködését megköszönve,  

Schottner Norbert
jegyző

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Módosul a menetrend 29-én a Tour de Hongrie miatt

2020. augusztus 29-én (szombaton napközben) a Tour de Hongrie kerékpárverseny idején…

Tájékoztató a Tour De Hongrie Esztergomot érintő útlezárásairól

A Tour de Hongrie szervezője, a Vuelta Sportiroda által rendelkezésünkre bocsátott…

Átadták az Adalbert Hotel Szent Tamásról elnevezett új szárnyát

Esztergomban hétfőn átadták az Adalbert Hotel Szent Tamásról elnevezett új szárnyát: a…

Itt az új esztergomi adóbeszedési bankszámlaszámok!

2020. szeptember 1-től új adóbeszedési bankszámlaszámokat kell használni Esztergom…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu