iGOM Logo

Talán új tető kerül végre a Fürdőszállóra

2019-02-02 18:40

Még 2017-ben döntött úgy a testület, hogy a Fürdőszálló tetőzetének AZONNALI állagmegóvását el kell végezni. Erre el is különítettek nettó 30 millió forintot. Azonban a tető érintetlen maradt. 2019-et írunk. Most talán megoldás születhet.

2017. május 25-én a Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 418/2017. (V.25.) önkormányzati
határozata
Döntés a Szent István Fürdőszálló állagmegóvásáról és végleges hasznosítási
lehetőségéről

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (2) bekezdés alapján a
Szent István Fürdőszálló épülete tetőzetének azonnali állagmegóvását el kell végezni. A fedezetet (becsült nettó összeg: 30.000.- eFt) a 2017. évi általános tartalék terhére kell
biztosítani.

Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: azonnal

2018. novemberében a közmeghallgatás egy kérdésére a jegyző írásban a következőket válaszolta a Fürdőszálló tetejével kapcsolatban: 

2018. év elején kapta meg Önkormányzatunk a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivataltól a Fürdőszálló tetőzetének felújításának építési és örökségvédelmi engedélyét. Ezt követően közbeszerzési eljárás kiírására került sor, ami eredménytelenül zárult, mivel a közbeszerzésre benyújtott árajánlatok és az engedélybe foglalt műszaki tartalom jelentősen eltért egymástól. Mindezem miatt új örökségvédelmi eljárás lefolytatása vált szükségessé. 

Az új műszaki tartalommal beadott bejelentést a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala 2018. október 8. napján kelt KE-06/EP/1606-3/2018. ügyiratszámú határozatában tudomásul vette. 

A határozat szerint a munkálatok legkorábban 2018. október 16. napjától kezdhetőek meg. Mindezek figyelembevételével a Fürdőszálló tetőszerkezetének felújításának közbeszerzési kiírására még az idei évben sor fog kerülni, amelynek eredményes lefolytatását követően kezdődhet meg a kivitelezés. 

Nos, röpke 2 hónap után február 5-én, rendkívüli ülés keretein belül tárgyalhatja a testület a következő napirendi pontot: 

Döntés az Esztergom 19759 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky úton lévő egykori Fürdő Szálló tetőzetének állagmegóvásához szükséges fedezet biztosításáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 Remélhetjük, hogy nem folytatódik tovább a tökölődés a témában, mert már 2004-ben, éppen 15 évvel ezelőtt is áldatlan állapotok uralkodtak az épületben. 

 

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Hétfőtől újra jár a Szobi-rév

A javítási munkálatok befejeződtek és így menetrend szerint 2020.03.30-án hétfőn, 6.40-kor …

Környékünkön is gyérítik a dúvadállományt

Az országszerte túlszaporodott dúvadállomány (pl.: róka, aranysakál) gyérítése…

Esztergomban is lefújták a március 15-i programokat

Ezt Hernádi Ádám polgármester jelentette be facebook oldalán.

Szlovákia visszaállítja a határellenőrzést a közúti határokon

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a szlovák kormány arról döntött,…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu