iGOM Logo

Ismét nagyot alakított polgármesterünk!

2018-09-02 21:06

Romanek Etelka fájóan hiányzott az elmúlt hónapok testületi üléseinek fellépői közül, mert az a hamisíthatatlan stand-up hangulat semmiképp nem akaródzott összejönni, amivel, felépülve balesetéből újra szórakoztatja a nagyérdemű polgári közönséget és leginkább - egy jó ideje - az általa szinte ellenzékként kezelt frakciótársait.

Az augusztus 30. napján tartott ülés legfontosabb pontja minden kétséget kizáróan Romanek Etelka előterjesztésben napvilágot látott felvetés volt, mely szerint  egy 800.000.000 forintos hitelkeretre lenne szüksége a városnak, bizonyos likviditási problémák elkerülése céljából. 

Romanek Etelka átlényegülése

Azonban a napirendet érintő módosítások után... Sasvári Viktor egy váratlan kérdéssel nyitotta meg a hozzászólások sorát. Történt ugyanis az a csúfság, hogy azon tájékoztató, mely Romanek Etelka két ülés közt végzett tevékenységét taglalja, tartalmazott egy pontot, mely szerint:

"Augusztus 27-én a Pesti Vigadóban voltam, az Átlényegülés - az Eucharisztiáról a csodák és a művészet nyelvén című kiállítás megnyitóján, amit Őeminenciája Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek nyitott meg. A tárlat a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő rendezvényeinek sorába illeszkedik."

Sasvári hozzászólásában elmondta, hogy vélemény szerint a tájékoztató ezen pontja valótlanságot tartalmaz és ez már nem az első eset. 

Mint kiderült, a Vigadóban tartott eseményen több esztergomi képviselő is ott volt, azonban Romanek Etelka nem. Annak ellenére sem, hogy a tájékoztatót, Romanek, Romanek kabinetfőnöke és a város jegyzője dr. Endre Szabolcs is ellenjegyezte. 
Kérdése nagyon egyszerűen hangzott: Romanek Etelka megjelent a rendezvényen vagy nem?

Válaszolj légy szíves!

A kabaré ekkor vette kezdetét. Ugyanis a leginkább illetékes Romanek első körös válasza az volt, hogy: "a jegyző úr válaszolni fog a feltett kérdésre".

Hogy a jegyzőnek mi köze van ahhoz és valójában honnan is kellene tudnia, hogy Romanek a Vigadóban volt-e vagy sem az adott időpontban, azt nagyjából senki sem értette. Valószínűleg a jegyző sem, hisz a televíziós közvetítésben nagyszerűen hallatszik, mikor Romanek odasúgja neki: "válaszolj légy szíves!".

A jegyző válasza (úgy, hogy a polgármester mellett ül): "utána fogok járni és írásban tájékoztatom önt". Logikus, nem?  

Sasvári szerint erre az egyszerű kérdésre nem hiszi, hogy írásban kellene válaszolni. Hiszen annyi csak a kérdés: a polgármester ott volt vagy sem? 

Igen vagy nem?

Romanek, mintha nem is ő kérte volna a jegyzőt a válaszadásra, azt felelte: "természetesen azonnal válaszolok, nem is mondtam, hogy írásban kívánok erre válaszolni"... hmmm... valószínűleg mindenki félreérthette őt ezek szerint... vagy az a fránya memóriája hagyott csak ki.

Mint kiderült "nem vette észre", hogy ez a program is benne maradt az általa és a kabinetvezetője, valamint a jegyző által is aláírt tájékoztatóban.  Ő elindult a programra, de sajnos elkésett és mivel nincs sofőrje, hanem maga vezeti a szolgálati gépkocsit - ó szegény! - és nem tudott leparkolni. 

A történet ezen epizódját itt le is lehetett volna zárni, de nem Esztergomban! Romanek védendő a maga igazát, behívattatta az előterjesztést készítő hivatali dolgozókat, akikkel megerősíttette azt, hogy ő későn kapta meg aláírásra a dokumentumot ezért siklott el valószínűleg a figyelme a benne maradt program felett. Természetesen nem a szintén aláíró jegyzőt, se nem a kabinetvezetőt kérdezte meg... hanem a beszámoló készítőjét...

Sasvári megköszönte a választ, kiemelve, hogy csodálkozik, hogy a kabinetvezető sem vette észre a hibát és jelezte: a képviselők minden esetben abból tudnak csak dolgozni, ami eléjük kerül. 

Kellene egy sofőr a polgármesternek!

Itt egy újabb lehetőség lett volna a kérdés lezárására. De Romanek Etelkát nem abból a fából faragták, hogy csak úgy annyiba hagyja ezt a fajsúlyos problémát! Képtelen volt elengedni az ügyet.
Megtudtuk újra, hogy neki nincs sofőrje. Magának kell a hivatali autót vezetni. 

Azonban megoldási javaslattal is szolgált: lehetséges, hogy egy sofőrt kellene a városházának felvenni, hogy ő minden programjára időben odaérjen! Mindez egy olyan napirend tárgyalása előtt jutott eszébe, ami azt taglalja épp, hogy - nem tudok másképp elég érthetően fogalmazni - szarban van a város gazdasági helyzete.

Az ellenzéknek se jó ez így

Ekkor már Nyíri Attila is szót kért, ráerősítve az eredeti problémára: az ilyen "tévedésekkel" az a baj, hogy felelős személyek is aláírják és nem az a lényege, hogy a polgármester elmegy vagy sem egy kiállításmegnyitóra, hanem az, hogy a valótlanságoktól elbizonytalanodnak a képviselők, hogy a többi anyagban mi az igaz és mi nem! Példaként hozott fel egy bizottsági ülésen történt eseményt, ahol a "számok" nem stimmeltek. Kitért még arra is, hogy bár a polgármester minden egyes testületi előtt elmondja, hogy a meghívót a képviselők szabályosan és időben megkapták, az előterjesztések korántsem érkeznek meg időben.

Romanek meglepődik, Szerencsés pedig rákérdez

Romanek azt mondja, hogy meglepődik azon, hogy ez a legfontosabb téma a hozzászólásokban. Természetesen megint nem a lényeget ragadja meg az egészben. 
Szerencsés Gergely sem egészen érti a helyzet azon fura visszásságát, hogy miképp lehet, hogy az előterjesztést készítő hivatalnok megkérdezésre került, de a felelős beosztásban lévő jegyzőt és a kabinetvezetőt, akik szintén aláírták a tájékoztatót nem kérdezi meg senki.

A jegyző megmagyarázza

Zseniális védekezéssel a jegyző megmagyarázza a megmagyarázhatatlant. Mesteri a megoldóképlet! Amit ő aláírt, az tulajdonképpen nem egy előterjesztés, hanem csupán egy tájékoztató. Nincs itt semmiféle látnivaló, pláne nincs benne semmi törvényességi kérdés. Tehát: ő aláírta, oszt jónapot. 

Romanek kiszalad, de nincs vége még, visszatér vesszőzést kér magára!

Ez idő alatt Romanek elhagyta a színpadot, akarom mondani a polgármesteri pulpitust és Bánhidy szavazásra bocsátotta a napirendet, hogy most már a munkáról is szó eshessen. 
A képviselők egyhangúlag megszavazták a napirendet, mely után - mily meglepő - Romanek visszakanyarodott az Átlényegülés című kiállítás témakörre.

Igazából ekkor még csak úgy 27 perc ment el egy olyan téma tárgyalására, amelyet le lehetett volna zárni egy "Bocsánat, tévedésből szerepel az anyagban, hogy ott voltam." jellegű fél perces válasszal. Kivéve persze Esztergomban. 

Romanek a naptárát hozta be. Felolvassa, hogy a kiállítás - melyen ott sem volt - másnapján milyen elfoglaltságai voltak. 

Ezek után - bár a képviselők már tovább léptek - megkérdezi, hogy elfogadják-e a válaszát vagy lehetne valami büntetést kitalálni, "vesszőzés vagy bármi"... 

A képviselők végül nem vesszőzték meg az efféle fura igényeket támasztó polgármestert és át is tértek nagyon gyorsan a város likviditási helyzetének tárgyalására. A huszonkilencedik percben járunk... 

Romanek strikes back

A likviditási probléma felvezetésében a sértődött polgármester azt mondja: "több munkaértekezleten egyeztettünk, amelyre önök sem értek oda, mint ahogy én az Átlényegülés című kiállítás megnyitóra sajnos nem értem oda". 

A kegyelemdöfés

A költségvetés helyzetének vetített prezentációs bemutatása után a bizottságok véleményét ismertette Sasvári Viktor képviselő, azonban Etelka felütését kénytelen volt kicsit helyreigazítani... Elmondta, hogy a nyári leállások alatt valóban nem tudtak elmenni a munkaértekezletekre, de - szó szerint idézem - "mi nem is mondjuk azt, hogy ezeken részt vettünk", majd ismertette a Pénzügyi bizottság módosító javaslatait és azt, hogy a frakció nem szándékozik hitelt felvenni. 

Azonban aki azt hiszi, hogy Romanek ezek után a lényegre - a likviditási helyzetre - reagált volna, az téved. 

Mire jutott Etelka? 

Amint azt a csatolt felvételen is láthatjuk és hallhatjuk: Romanek arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy ezt a tájékoztatót, amiben sikerült benne felejteni azt a kiállításmegnyitót nem is lenne kötelessége megtenni! Sőt, ez a szegény asszony ráadásul kilenc eseményt pedig bele sem írt abba, amin pedig részt vett! Na és annak ellenére, hogy újra meg újra ő hozza fel a témát, immáron lassan másfél órája, szerinte "lehet ezeken a dolgokon időt húzni, de úgy vélem méltatlan".  Majd hozzátette, hogy jó lenne visszatérni a likviditási helyzetre.

Na de mi van a likviditással? 

A képviselők egyazon ülésen tárgyalták a város likviditási problémáit, amelyet a polgármesteri előterjesztés végső esetben egy 800 milliós hitelfelvétellel orvosolt volna, valamint a polgármester azon másik előterjesztését is, melyben majd’ 2 milliós jutalmat javasolt volna alpolgármesterének.

Erős Gábor frakcióvezető javaslatára az alpolgármester jutalmazását levették napirendről. Bizonyára a polgármesteren kívül minden józan gondolkodású képviselőnek feltűnt az, hogy nem igazán okos dolog jutalmakat osztogatni, akkor, amikor állítólag épp pénzügyi problémái vannak a városnak.

A város likviditási helyzetéről szóló polgármesteri előterjesztés három pontba szedte a megoldási javaslatokat az állítólagos pénzügyi problémákra: 
1. Ingatlanok és részesedések értékesítése (minimum 1 milliárd forint) 
a.) Élményfürdő értékesítése
b.) Port-Danube Kft. értékesítése
c.) Ipari parki telkek értékesítése
d.) Aranyhegyi lakópark értékesítése
2. Kiadáscsökkentés: 648 millió forint
A már megkötött szerződéseket tervezné átütemezni, pl. Strabag keretszerződéséből 191 millió, Kossuth L. u. 38/B. felújítása 225 millió, buszmegállók felújítása 127 millió valamint a csapadékvíz-átemelők felújítása sorokból 55 millió forint, ezen felül az intézményfinanszírozást is csökkentené 50 millió forinttal. 
3. Amennyiben a fenti két pontból nem teljesülne semmi sem, akkor 800 milliós folyószámla hitelkeret szerződés megkötése válna szükségessé, valamint tárgyalásokat kezdeményezne a város a Suzukval, hogy a márciusban esedékes iparűzési adót már januárban  utalják át a városnak.

Hitelfelvétel nem lesz, vizsgálatok igen

Sasvári Viktor már a pénzügyi bizottság álláspontjának ismertetésekor elmondta: nem szándékoznak hitelt felvenni. Azonban négy módosító javaslatot tettek.


I. Az eredeti előterjesztés helyett az alábbi került elfogadásra: 
Döntés Esztergom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság módosító javaslatát és úgy dönt, hogy a hivatal mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az Ipari parki telkek értékesítése, az Aranyhegyi lakópark értékesítése, illetve a Lakások értékesítése végrehajtásra kerüljön.
2. Továbbá úgy dönt, hogy a 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait csökkentse oly módon, hogy a Kossuth L. u. 38/B. felújításából: 225 millió Ft, a Buszmegállók felújítása keretszerződés: 120 millió Ft és az Intézményfinanszírozás csökkentése: 50 millió Ft ezen kötelezettségvállalásait ütemezze át 2019. március 15. utáni időpontra.
3. Továbbá úgy dönt, hogy az 1. és 2. ponton felül tárgyalásokat kezdeményezzen a Suzuki Zrt.-vel a 2019. március 15-én esedékes iparűzési adó 2019. januári átutalása tárgyában.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: tájékoztatásra: a soron következő képviselő-testületi ülés

II. döntés:

A testület úgy döntött, hogy felkéri a Polgármestert, hogy utasítsa a Jegyzőt, készítsen kimutatást arról, hogy a Képviselők által a 2018. évi költségvetési rendelet tervezethez legutolsó alkalommal benyújtott mintegy 900 millió forintnyi 35 pontból álló képviselői módosító javaslatok közül melyik milyen mértékben került végrehajtásra és mikor kerültek ezek kifizetésre.

III. döntés:

Felkérték a Polgármestert, hogy utasítsa a Jegyzőt, hogy 2014. november 6-ától gyűjtse ki, hogy kapott-e a Hivatal közbeszerzési bírságot.

IV. döntés:

Utasították a Polgármestert, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a belső ellenőr az alábbiakat végezze el:
A „Polgármesteri Kabinet” soron elszámolt személyi és dologi kiadásokat 2016-2018.07.31. között, a belső ellenőr segítségével tételes vizsgálat alá vonják.
A belső ellenőri jelentés térjen ki az alábbiakra:
A „Polgármesteri Kabinet”-ben
• Milyen szerződések alapozzák meg a kiadásokat?
• Milyen kiválasztási eljárás előzte meg a szerződéskötéseket?
• Hány árajánlat érkezett az egyes szerződésekhez, milyenek voltak a kiválasztás szempontjai?
• Számlák, teljesítésigazolások és kifizetési bizonylatok tételes vizsgálata
• Kik dolgoznak a Polgármesteri Kabinetben? Név szerinti felsorolás, munkakör meghatározással. Mikor keletkeztek ezek a jogviszonyok.
• A Polgármesteri Kabinetben dolgozók megkapott személyi juttatásai (havi rendszeres bér, járulékok, cafeteria, költségtérítések stb.) személyenként és összesen. Adott évben belül havi kibontásban, és éves összesenben. A tételes vizsgálat eredményéről a belső ellenőr 2018. októberi képviselő-testületi ülésre készítsen beszámolót. 

A Városháza így tájékoztat

A fenti történésekből a Városháza az alábbi tájékoztatót szülte a nagyközönség számára:

A napirendi pontok elfogadását követően a Képviselő-testület elsőként az önkormányzati költségvetés végrehajtásáról tárgyalt. A 2018-as költségvetés fő összege a benyújtott képviselői módosításoknak és igényeknek köszönhetően az eredetileg tervezett mintegy 18 milliárd forint helyett a 20 milliárd forintot is meghaladta. A költségvetés év eleji elfogadásakor Romanek Etelka polgármester hangsúlyozta, hogy a kiegészítésekkel elfogadott költségvetési rendelet-tervezet túlfeszített és kockázatos. 
Az elmúlt évekhez képest 2018-ban a kiadások – a felújításoknak és fejlesztéseknek köszönhetően – a bevételeknél jelentősebb mértékben nőttek, ennek megfelelően elkerülhetetlenül szükségessé vált a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében részletes likviditási terv és stabilitási program elkészítése, amelyet a hivatal munkatársai elkészítettek.
Az előterjesztés tárgyalásakor elhangzott, hogy a betervezett fejlesztéseket felül kell vizsgálni, melyek azok, amelyek az idei évben megvalósulhatnak, illetve melyek azok, amelyek megvalósítását a 2019-es évre kell átvezetni. A testületi döntés értelmében az önkormányzat folyószámla-hitelkeret igénybevétele nélkül, költségvetési vállalások és beruházások átütemezésével, a dologi- és személyi kiadások felülvizsgálatával, ingatlanok eladásával biztosítani tudja a költségvetés teljesítését.

Amint az jól látszik, hogy a bizottságok által megtett módosításokról, a jegyzőnek kiadott feladatokról és vizsgálatok elrendeléséről egy szó sem esik a hivatalos tájékoztatásban, arról nem beszélve, hogy az ülésről készült beszámoló a mai napig is csak Romanek Etelka polgármesteri facebook oldalán jelent meg, a város hivatalos honlapján nem.

Mi van itt?

- Az „Átlényegülés” kiállítás megnyitójával kapcsolatos műsor nagyon jól megmutatta a polgármester jellemének azon részét, mely képtelenné teszi őt arra, hogy egy számára kellemetlen vagy sértőnek érzett momentumot elengedjen. Amint rámutattak egy általa elkövetett hibára, máris a történet legkisebb szereplőjében – a tájékoztatót megíró hivatali dolgozóban – kereste a bűnöst, majd pedig ellentámadásba lendült, nem kevés személyeskedéssel. Hogy mindez méltó-e egy polgármesterhez? Azt ítélje meg mindenki maga.

- Szintén fura, hogy a Fidesz-KDNP-s polgármester immáron több energiát fektet bele abba, hogy saját frakcióját amortizálja, mint a valódi munkába. Ez meg is látszik a városon. Azonban ezt a problémát majd saját pártjának kell kezelnie, de ha lehet, akkor a város érdekében minél hamarabb. 

- A sokkalta súlyosabb gond a költségvetés helyzetének alakulása körül van.

A 2018-as költségvetésbe nagy volumenű ingatlanértékesítés volt betervezve. A problémát most az okozza, hogy míg a beruházások miatt a kiadási oldalon növekednek a számok, a bevételek az ingatlaneladások elmaradása miatt nem követik megfelelő ütemben mindezt.
A testület döntését, mely szerint ingatlanokat kell eladni a város amúgy jelentős ingatlan állományából a Hivatal egész egyszerűen nem készítette elő. A hivatal munkáját a jegyző irányítja. A végrehajtó apparátus azokat a feladatokat végezheti el, amelyet számukra előírnak. Szeptembert írunk, vajon ki a felelős azért, hogy nem történt érdemi előrelépés a város ingatlanjainak értékesítésében?

Remélem egyszer ez is kiderül majd!

 

Bejó Gábor - igom.hu

Szólj hozzá!

Olvastad már?

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu